Geschiedenis 1980 - heden

Grondlegger


Maarten de Jong volgde na de Pedagogische Academie de universitaire opleiding (ortho)pedagogiek met bijvakken psychiatrie en kinderpsychiatrie, specialisaties leerstoornissen en emotionele gedragsproblemen aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.

 

Leermeesters

Eind jaren 70 kwam hij in contact met een aantal pioniers op het gebied van zijn studierichting te weten:

 

Professor W.J. Bladergroen,
hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit te Groningen, grondlegster van het Pedagogisch Psychologisch Instituut Amsterdam en van de eerste LOM- school in Nederland (De Ruimte).

 

Mej. W. M. C. van Zutphen,
eerste medewerkster van LOM-school (De ruimte), voormalig hoofd van de afdeling Buiten Behandeling van het P.P.I.A., alwaar zij ook adjunct- directrice was.

 

Dr. Ph. H. Fiedeldij Dop,
o.m. kinderarts te Amsterdam.

Zij vormden de kern van een groep deskundigen, die vanaf medio jaren 40 het onderzoek m.b.t. diagnostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de breedste zin des woords vanuit het eerder genoemde instituut opzetten en uitbouwden.
Niet alleen stonden zij aan de basis van de oprichting van de eerste LOM- school (De Ruimte), ook waren zij (mede)initiatiefnemers van de oprichting van de eerste ouderverenigingen zoals De Pijler (voor kinderen met leerproblemen) en de Stichting Buitenbeentjes (voor wat anno 2004 bekend staat als ADHD- kinderen). Deze verenigingen zijn zo’n 35 jaar geleden opgegaan in de Vereniging Balans.
Fiedeldij Dop riskeerde in zijn tijd sancties van de Inspectie omdat hij (als een van de eersten in ons land?) ritalin voorschreef als onderdeel van de veel meer omvattende behandeling van ADHD met leerstoornissen.

Overdracht

"Als pas afgestudeerd, dus nog vrijwel onervaren orthopedagoog kreeg ik de kans om opgeleid te worden tot opvolger/voortzetter van hun werkzaamheden. In één jaar tijd kreeg ik 40 jaar ervaringskennis overgedragen …..
Ik ben deze mensen zeer veel dank verschuldigd en in mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik nog altijd veel steun aan wat ze mij hebben geleerd".

Waar en hoe?

"Vanaf 1980 bouwde ik mijn praktijk op. Tot 1994 thuis, terwijl ik ook enkele middagen per week in Amsterdam werkte.
Behandeling en onderzoek in een huiselijke situatie, het was en is een voor de kinderen optimale omgeving om zo goed mogelijk te presteren.
Vanaf oktober ‘94 werd de praktijk voortgezet vanuit het inmiddels ook al weer voor velen vertrouwde adres aan de Rozenstraat 3 te Haarlem.
In de loop van ruim 30 jaar werken met kinderen, adolescenten en volwassenen met leerstoornissen heb ik veel contacten opgebouwd met deskundigen vanuit andere disciplines.
Ik weet dan ook meestal de kortste weg aan te geven naar eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoeken en/of behandelingen, die in bepaalde gevallen wenselijk zijn om tot een zo goed mogelijke aanpak van de problemen te komen, waarbij soms overbodig onderzoek of minder zinvolle behandelingen kunnen worden vermeden".

 

© Dyslexie Centrum Kennemerland