Over de bomen en het bos ….

Op het gebied van onderzoek en behandeling van leerstoornissen zijn in de loop van de jaren zoveel methoden verschenen/ontstaan dat het er voor ouders niet makkelijker op geworden is om een keuze te maken bij hun zoektocht naar een oplossing voor de problemen van hun kind.

Dè behandeling bestaat niet

Eén ding staat als een paal boven water: er bestaat geen enkele methode die dè oplossing biedt voor alle gevallen van dyslexie of dyscalculie. De problematiek is meestal gecompliceerd en wat onderzoek en behandeling betreft vraagt dit om een veelzijdige aanpak, waarbij het er om gaat prioriteiten te stellen.

Succesverhalen

Als er weer eens een artikel in een krant of tijdschrift staat met een opzienbarend verhaal over een zeer succesvolle methode of zelfs dè oplossing voor b.v. dyslexie, dan gaat het in het beste geval om èèn of enkele voorbeelden waarbij de problemen inderdaad met succes zijn aangepakt, al valt het niet te controleren of er in die gevallen inderdaad sprake was van een stoornis en zo ja in welke mate. Andere methoden zouden mogelijk ook tot het gewenste resultaat hebben geleid. Tenslotte, worden er “nieuwe” behandelingsmethoden gepresenteerd, dan blijken dit vaak variaties op, afgeleide of mixen van reeds lang bestaande methodes. Vooral bij (senso)motorische of daarvan afgeleide behandelingsmethodes (BSM- de Jong, motorische remedial teaching) is dat het geval.

Dwaalwegen

Onder andere vanuit de groep (neuro)pychologen en (ortho)pedagogen die de kern vormen van de Stichting Dyslexie Nederland is van oudsher kritiek geuit op behandelingsmethoden, die als dwaalwegen bestempeld worden. Hiertoe beschouwen ze o.a. de motorische trainingsprogramma’s, de optologische invalshoek, de prismabril, edukinesiologie, de Tomatis- luistermethode, de Davis-methode e.a.
Voornaamste punt van kritiek is het ontbreken van wetenschappelijk gefundeerd bewijs voor de effectiviteit ( dus oncontroleerbaarheid) en onvoldoende verband tussen de inhoud van de “therapieën” en de stoornissen in de lees-, spellings- of rekenprocessen zelf.
Voor wat betreft mijn standpunt verwijs ik naar “Mijn behandeling”.

 

© Dyslexie Centrum Kennemerland